Оприлюднено 40 оновлених програм для 5-9 класів Міністерством освіти і науки.  Головні зміни -  орієнтація на результат навчання, а не на зміст, впровадження компетентнісного підходу та наскрізьних змістових ліній.

                        


Коментарі